Missatge del dia

“No et creïs necessitats”

No ho oblidis: té més qui necessita menys. ―No et creïs necessitats. (Camí, 630)

Fa molts anys -més de vint-i-cinc- jo anava per un d’aquests menjadors de caritat, per a captaires que no tastaven cada dia res més que el menjar que allí els donaven. Es tractava d’un local gran que atenien un grup de bones senyores. Després de la primera distribució i per tal de recollir les sobralles, hi anaven uns altres captaires, i d’entre els d’aquest segon grup, n’hi va haver un que em va cridar l’atenció: era propietari duna cullera de peltre! Se la treia amb tota cura de la butxaca,...

Beat Álvaro del Portillo (1914-2014)

Beat Álvaro del Portillo (1914-2014)

Descobreix totes les activitats relacionades amb la beatificació d'Álvaro del Portillo i el centenari del seu naixement.