El Prelat visita Guatemala

Del Prelat
El Prelat visita Guatemala

Mons. Xavier Echevarría, prelat de l’Opus Dei, està realitzant un viatge pastoral a Amèrica Central. El primer país que ha visitat ha estat Guatemala....

Detalls de la beatificació d'Álvaro del Portillo

Detalls de la beatificació d'Álvaro del Portillo

El comitè organitzador de la beatificació d'Álvaro del Portillo, que es celebrarà el proper 27 de setembre al parc de Valdebebas de Madrid, obre una web, anuncia el programa i busca voluntaris.

Missatge del dia

“El món, lloc de trobada amb Déu”

Necessites formació, perquè has de te­nir un profund sentit de responsabili­tat, que promogui i animi l'actuació dels catòlics en la vida pública, amb el respecte degut a la llibertat de cadascú, i recordant a tots que han de ser coherents amb la seva fe. (Forja, 712)

Un home sabedor que el món, i no solament el temple, és el lloc del seu encontre amb Crist, estima aquest món, mira de tenir una bona preparació intel·lectual i professional, va formant-se -amb llibertat plena- els seus propis criteris sobre els problemes del medi en què actua i pren, conseqüentment, les seves pròpies decisions que, a més, en ser les d’un cristià, provenen d’una reflexió personal que prova humilment de copsar la voluntat de Déu en tots aquests detalls de la vida, grans i...