Missatge del dia

“Practica la caritat sense límits”

Estima i practica la caritat, sense límits i sense discriminacions, perquè és la vir­tut que ens caracteritza als deixebles del Mestre. -Tanmateix, aquesta caritat no et pot portar -deixaria de ser virtut- a esmortir la fe, a treure les arestes que la defineixen, a dulcificar-la fins convertir-la, com alguns pretenen, en una cosa amorfa que no té la força i el poder de Déu. (Forja, 456)

El Senyor prengué la iniciativa, venint al nostre encontre. Ens va donar aquest exemple perquè acudim amb Ell a servir els altres, perquè -m’agrada de tornar-ho a dir- posem generosament el nostre cor a terra, de manera que els altres trepitgin tou, i els sigui més amable la lluita. Ens hem de comportar així, perquè hem estat fets fills del mateix Pare, d’aquest Pare que no va dubtar a donar-nos el seu Fill molt estimat.

Nosaltres no construïm la caritat; ens envaeix amb la gràcia de...