Aprendre a servir al Raval

De l'Opus Dei
Aprendre a servir al Raval

Al Raval de Barcelona hi ha diversos centres d'activitats que ajuden als joves. Un d'aquests és Braval, que aquest mes de juliol desenvolupa tres...

Festeig i vida cristiana

Amor humà
Festeig i vida cristiana

Seguim la sèrie de textos sobre l'amor humà. En aquesta ocasió es parla del festeig: temps de discerniment i de creixement en la vida cristiana

Encíclica «Laudato si'» del Papa Francesc

Encíclica «Laudato si'» del Papa Francesc

El 18 de juny s'ha fet pública l'encíclica «Laudato si'» del Papa Francesc. Aquesta és la traducció que n'ha fet la Conferència Episcopal Tarraconense.

Missatge del dia

“Ell et donarà la seva força”

En moments d'esgotament, de tedi, recorre confiadament al Senyor, dient-li, com aquell amic nostre: «Jesús: Tu veuràs el que fas...: abans de començar la lluita, ja estic cansat». - Ell et donarà la seva força. (Forja, 244)

Que quin és el fonament de la nostra fidelitat?

- Et diria, en línies generals, que es basa en l'amor de Déu, que fa vèncer tots els obstacles: l'egoisme, la supèrbia, el cansament, la impacièn­cia...

- Un home que estima es trepitja a si mateix; li consta que, fins i tot estimant amb tota la seva ànima, encara no sap estimar prou. (Forja, 532)

I Jesús, que ha fomentat les nostres ànsies, surt al nostre encontre i ens diu: si algú té set, que vingui a mi i que begui (Ioh...