Pau VI, el Papa pelegrí

De l'Opus Dei
Pau VI, el Papa pelegrí

Va retornar l'alegria a una familia quan el nen encara estava al vendre matern. Aquest fou el miracle que portarà als altars a Pau VI, a qui sant...

Missatge del dia

"No hem de voler esquivar la seva Voluntat"

Aquesta és la clau per obrir la porta i entrar en el Regne del Cel: qui facit voluntatem Patris mei qui in coelis est, ipse intrabit in regnum coelorum ―qui fa la voluntat del meu Pare..., aquest hi entrarà! (Camí, 754)

Del fet que tu i jo ens portem com Déu vol ―no ho oblidis―, en depenen moltes coses grans. (Camí, 755)

Nosaltres som pedres, carreus, que es mouen, que senten, que tenen una vo­luntat libèrrima.

Déu mateix és el picapedrer que ens va traient els cantells, arreglant-nos, modificant-nos, tal com Ell vol, a cops de martell i de cisell.

No ens vulguem apartar, no vulguem esquivar la seva Voluntat perquè, de qualsevol manera, no podrem evitar els cops. ―Patirem més i inútilment,...

Misses d’acció de gràcies per la beatificació d’Álvaro del Portillo

Misses d’acció de gràcies per la beatificació d’Álvaro del Portillo

Durant el mes d’octubre se celebraran arreu de Catalunya diverses Misses d’acció de gràcies per la beatificació d’Álvaro del Portillo, successor de sant Josepmaria Escrivà de Balaguer i primer prelat de l’Opus Dei.