Ser prevere al segle XXI

De l'Opus Dei
Ser prevere al segle XXI

Tots els fidels de l’Opus Dei comparteixen una mateixa crida divina, però existeixen maneres diverses de viure la vocació cristiana segons les...

Missatge del dia

“Explica-li tot el que et passa”

Vols estimar la Mare de Déu? Doncs, tracta-la! Com? ―Dient bé el Rosari de nostra Senyora. Però, en el Rosari... diem sempre el mateix! ―Sempre el mateix? I no es diuen sempre el mateix, els qui s’estimen?... (Pròleg al Sant Rosari)

Quant creixerien en nosaltres les virtuts sobrenaturals, si reeixíssim a tractar de debò Maria, que és Mare Nostra! Que no ens importi de repetir-li durant el dia -amb el cor, sense necessitat de paraules- petites oracions, jaculatòries. La devoció cristiana ha aplegat molts d’aquests elogis encesos en les Lletanies que acompanyen el Sant Rosari. Però cada u és lliure d’augmentar-les, adreçant-li noves lloances, dient-li allò que -per un sant pudor que Ella entén i aprova- no gosaríem de...