Viu la Quaresma 2016

Viu la Quaresma 2016

Per què es fa això? Com ho viuen els cristians? Quan comença i quan acaba? I s'han de fer sacrificis? Des de quan?

Any de la misericòrdia

Any de la misericòrdia

El Papa Francesc ha convocat un any dedicat a la misericòrdia. Trobareu documents del Papa, del prelat de l'Opus Dei i altres materials per aprofundir-hi.

Missatge del dia

“El treball: un camí de santedat”

T'està ajudant molt ―em dius― aquest pensament: des dels primers cristians, quants comerciants s'hauran fet sants? I vols demostrar que també ara resulta possi­ble... ―El Senyor no t'abandonarà en aquest afany. (Solc, 490)

Per a seguir les petjades de Crist, l'apòstol d'avui no ve a reformar res, ni en­cara menys a desentendre's de la realitat històrica que el volta... ―Li basta actuar com els primers cristians, vivificant l'ambient. (Solc, 320)

Allò que sempre he ensenyat des de fa quaranta anys és que tot treball humà honest, intel·lectual o bé manual, ha d’ésser fet pel cristià amb la major perfecció possible: amb perfecció humana (competència professional) i amb perfecció cristiana (per amor a la...