Missatge del dia

“Pietosos com a nens”

Mentre considerava ara les meves misèries, Jesús, t'he dit: deixa't enganyar pel teu fill, com aquells pares bons, parassos, que posen en les mans del seu nen el do que d'ells volen rebre..., perquè saben prou bé que els infants no tenen res. ―I ¡quin gran goig el del pare i el del fill, encara que tots dos sàpiguen el secret! (Forja, 195)

La vida d'oració i de penitència, i la consideració de la nostra filiació divina, ens transformen en cristians profundament pietosos, com nens petits davant de Déu. La pietat és la virtut dels fills, i per tal que el fill pugui confiar-se en els braços del seu pare, ha de ser i s'ha de sentir petit, necessitat. Sovint he meditat aquesta vida d'infantesa espiritual, que no està renyida amb la fortalesa, perquè exigeix una voluntat ferma, una maduresa temperada, un caràcter fort i...